top of page

Praktisk informasjon

Prisar

Utleige gjeld heile 1. etasje med selskapslokale, kjøkken, gamalstove og toalett, samt hagen.

 • Leige helg (fredag, laurdag, søndag) og heilagdagar: 3500 kr 
  Her vil det ofte vere mogleg å pynte lokalet kvelden før og rydde dagen etter, men dette må avtalast i kvart enkelt tilfelle

 • Leige ukedag, dagtid 08-16: kr 1500

 • Leige ukedag, kveldstid 16-24: kr 1500

 

Prisane er inkludert vask som utgjer kr 500. Om ein ønskjer å vaske sjølve kan dette avtalast særskild. Sjå for øvrig punkt om vasking i husreglane.

Øvrige løysingar avtalast individuelt.

Utstyr

På Jentekolonien har vi dekkety til minimum 50 personar. 

 • Middagstallerkenar

 • Kaffi-/tekoppar med fat

 • Kvitvin-, raudvin-, og vassglas m.m.

 • Bestikksett m/kniv, gaffel, spiseskei og teskei

 • Serveringsfat

Av teknisk utstyr har vi

 • Fiberdekning

 • WiFi

 • Prosjektør

Husreglar

Som leigetakar har du visse ansvar vi forventar av deg både før, under og etter arrangement. Takk for at De leiger Jentekolonien.

 • Alt serveringsutstyr på huset er tilgjengeleg for leigetakar.

 • Alt serveringsutstyr vaskast i steameren og settast på plass etter bruk.

 • Heile huset ryddast, og søppel takast ut i dunkane på utsida. Flasker og matavfall sorterast ut – alt anna går som restavfall.

 • Alle restar av mat, krydder og kjølte/fryste produkt må takast med heim.

 • Jentekolonien sine reinhaldarar vil vaske lokala. Dette inneber golv, bord og benkar.

 • Nøkkel leggjast tilbake på avtalt plass.

Er du interessert i å leige Jentekolonien til ditt arrangement?

Informasjon: Amenities
bottom of page