top of page
fasade
fantetog
7

Foto: John Colbensen

8

Foto: John Colbensen

uteområde
11

Foto: John Colbensen

Jentekolonien

Jentekolonien er ei historisk og verna bygning i Skodje som leigast ut til frivillige organisasjonar, selskap, arrangement og møter. I tilknytting til huset er òg ein park som er 1000-års staden i Skodje. Huset har selskapslokale, nytt moderne kjøkken med dekkety og utstyr, samt ei mindre stove der det er mogleg å trekkje seg tilbake. Huset har fiberdekning, WiFi og prosjektør tilgjengeleg for leigetakarar.

Heim: Welcome
7.jpg

1000-års parken

Jentekolonien sin hage

1000-års parken er Jentekolonien sin hage. Her kan barn og vaksne kose seg i nydelege omgivnader med andedam, store plenar for aktivitetar og ein hage som blomar i alle fargar. Det er òg gode parkeringsområder ved lokalet, og ei mobil scene som kan nyttast ved konsertar og liknande.

Foto: John Colbensen

Heim: About
Heim: Weddings & Events
Wedding Photography

Bryllupsfest

bottom of page